Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Novinky ve výstavbě na zemědělské půdě

Novinky ve výstavbě na zemědělské půdě

15. březen 2016
Do Senátu míří návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který Poslanecká sněmovna schválila 11. 3. 2016. Jeho cílem je jednak usnadnění výstavby rodinných domů na zastavitelných plochách, dále osvobození odvodů za trvale odňatou zemědělskou půdu v případě veřejně prospěšných staveb a nakonec zavedení povinnosti státu (který dosud nemusel) platit za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace.
 Dle návrhu by měla být zrušena výjimka z povinného souhlasu orgánů ochrany zemědělského půdního fondu s odnětím zemědělské půdy v zastavěném území pro stavbu pro bydlení umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 hektaru (§ 9 odst. 2 písm. a) bod 2 OchZPF). Stanoviska, která budou dále vydávána podle tohoto zákona jako podklad pro další rozhodnutí či jiné úkony dle stavebního zákona budou mít povahu závazných stanovisek podle správního řádu a nebudou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=543&CT1=0

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz