Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Zbraně a munice

Zbraně a munice

16. leden 2016
V návaznosti na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě vláda navrhla a dne 7. 12. 2015 schválila změnu zákona o zbraních a úpravu dalších právních předpisů upravujících některé aspekty nakládání s municí. Změny nově definují munici – jako „úplně i neúplně zkompletovaný výrobek obsahující výbušninu nebo nukleární, biologický nebo chemický materiál, speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory“ a stanoví nové podmínky pro její uskladnění.
Další změna se dotkne zbrojního průkazu. A to jak podmínek pro jeho získání, tak dobu jeho platnosti, která by se měla snížit z 10 na 5 let. Lékaři budou mít pravomoc v centrálním registru zbraní ověřit, zda je vyšetřovaná osoba držitelem zbrojního průkazu, pokud v rámci poskytování zdravotních služeb lékař nabyde důvodného podezření, že jsou zde okolnosti, které omezují zdravotní způsobilost vyšetřovaného a zároveň povinnost tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu k vydání posudku o zdravotní způsobilosti. Přísněji budou postiženi držitelé zbrojného průkazu, u kterých bude důvodné podezření, že došlo k takové změně zdravotního stavu, který by mohla mít za následek ztrátu zdravotní způsobilosti, může jej příslušný útvar policie vyzvat, aby se podrobil lékařské prohlídce. Pokud bylo rozhodnuto o zajištění zbraně, její držitel je na výzvu povinen tuto zbraň odevzdat či sdělit místo uložení a umožnit její převzetí policií. Pokud takto neučiní, bude příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí či jiných prostor, pokud bude důvodně předpokládat, že se zde zbraň nalézá. K informacím z centrálního registru zbraní bude mít přístup také obecní policie.


https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9W28KMD3

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz