Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Novela exekučního řádu – ochrana nezadluženého manžela

Novela exekučního řádu – ochrana nezadluženého manžela

6. září 2015
Zároveň s novelou o.s.ř. také 1.7.2015, nabývá účinnost novela zákona č. 120/2001 Sb., Exekučního řádu, jež má brát větší zřetel na majetkové poměry manželů, především na hmotněprávní úpravu společného jmění manželů. Je-li zúženo či jinak upravenou smlouvou nebo rozhodnutím soudu, měl by na to napříště soud v exekučním řízení brát ohled, bez nutnosti podávat tzv. vylučovací žalobu.
Je-li exekucí postihován takový majetek, jenž náleží do SJM, bude manžel dlužníka napříště vždy účastníkem řízení. Dále jsou-li exekucí postiženy finanční prostředky na účtu nezadluženého manžela, má nárok na to, aby si polovinu, nejméně však vždy dvojnásobek výše životního minima, z tohoto bankovního účtu vybral. Na toto musí být při nařízení exekuce upozorněn
autor: JUDr. Petr Hampel Ph.D.  |  zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=337&CT1=0

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz