Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Novela zákona o zaměstnanosti

Novela zákona o zaměstnanosti

9. září 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje s účinností od 1.1.2017 novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato novela má za cíl zpřehlednit oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením, upravit pravomoci Úřadu práce České Republiky ve vztahu k režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání a dále v oblasti rekvalifikací zefektivnit postup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) při udělování akreditací vzdělávacím programům.
Novela navrhuje nahradit systém vymezování jednotlivých chráněných pracovních míst zřízených zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením uznáním zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce bude právní akt - dohoda o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce uzavřená s Úřadem práce České republiky na dobu 3 let, resp. po splnění zákonem o zaměstnanosti stanovených podmínek na dobu neurčitou. V oblasti plnění povinnosti povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele tzv. náhradním plněním se navrhuje   snížit dosavadní 36násobek poskytovaného     plnění na 21násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Úprava v oblasti zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky reaguje na potřebu zabránit zneužívání zdravotního stavu resp. nemocnosti ze strany uchazečů o zaměstnání, a to nejen ve vztahu k plnění jejich povinností, ale i při realizaci zprostředkování zaměstnání a poskytování dalších služeb Úřadem práce České republiky.

V oblasti rekvalifikací se v zákoně o zaměstnanosti navrhuje změna právní úpravy spočívající v zavedení možnosti podávat žádost o akreditaci prostřednictvím elektronického Informačního systému pro akreditace, a dále v nových pravomocích MŠMT, jako je pravomoc neudělit či odejmout akreditaci v případě prokázání uvedení nepravdivých údajů žadatelem v žádosti o akreditaci. Nově také nebude možno získat akreditaci v období 3 let následujících po neudělení či odejmutí akreditace z důvodu uvedení nepravdivých údajů, nedodržování akreditovaného vzdělávacího programu nebo neschopnosti zabezpečit odpovídající úroveň vzdělávání.


Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz