Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Vaše práva prosadím.
VÍCE INFO
Domů » Služby » Komplexní nabídka

Komplexní nabídka

Ve všech výše uvedených oblastech nabízím, s ohledem na bohatou právní praxi soudce, který rozhodoval na různých stupních soudů (krajský soud, vrchní soud i nejvyšší soud), posouzení všech případů se zohledněním možného úspěchu či neúspěchu v případném soudním řízení, čímž lze předejít nemalým nákladům, které jsou s vedením soudního řízení vždy spojeny. Samozřejmostí je detailní zhodnocení vašeho procesního postavení v řízení před soudem kteréhokoli stupně vycházející právě z mé detailní znalosti všech justičních postupů na všech soudních stupních včetně možných úvah senátů resp. jednotlivých soudců, na nichž jsem se po desetiletí podílel. Samostatnou kapitolou je pak povinné advokátní zastoupení před nejvyšším soudem res. nejvyšším správním soudem. V mnoha případech totiž rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v řízení o těchto mimořádných opravných prostředcích to, jak jsou dovolání či kasační stížnost sepsány. O dovoláních podaných k nejvyššímu soudu jsem mnohokrát rozhodoval, jsou mi proto známy úvahy a myšlenkové postupy, jakými se posouzení podaného dovolání rozhodujícími osobami ubírá. Detailně jsou mi známy postupy resp. úvahy, které vede rozhodující soudce či soudní úředník v případě rozhodování soudního sporu, případně provedení zápisu do veřejného rejstříku. Se zohledněním tohoto faktu vždy navrhnu konkrétní řešení vašeho případu.


S ohledem na mé jazykové znalosti jsem schopen komunikovat anglicky či polsky ve všech výše uvedených oblastech se zahraničními osobami.
 


 


Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz