Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Prominutí místního poplatku

Prominutí místního poplatku

23. září 2015
Dne 15. 9. 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o místních poplatcích, který už nyní čeká jen na podpis prezidenta republiky. Podle návrhu by měla být od poplatku za komunální odpad osvobozena fyzická osoba, která je (cit. § 10b zák. o místních poplatcích.
  • a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  • d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení․

Důvodem pro toto osvobození je sociální situace a zároveň fakt, že tyto osoby nevytvářejí žádný odpad v místě trvalého bydliště, neboť se v něm vůbec nezdržují.
Návrh dále mění povinnost uhradit nedoplatek poplatníka, který není ke dni splatnosti zletilý  či plně svéprávný, aby tato povinnost přešla na jeho zákonného zástupce či ustanoveného opatrovníka. Důvodem bylo časté vyměřování nedoplatků přímo dětem, po kterých byly nedoplatky po dosažení zletilosti vymáhány exekučně a to aniž by o existenci dluhu měly děti tušení. Primárně je totiž povinnost zákonného zástupce, aby dohlédl na splnění povinnosti zaplatit poplatek, jelikož je to právě on, komu jsou doručovány platební výměry. Děti se stávají poplatníky místních poplatků okamžikem svého narození, který je zcela nezávislý na jejich vůli. Je tedy logicky součástí rodičovské povinnosti zaplatit tento poplatek za své dítě.
 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=219&CT1=0 
http://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=7&T=219
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgvpxa6s7gi2dc
autor: JUDr. Petr Hampel Ph.D.  |  

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz