Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Trestání přestupků + nová evidence

Trestání přestupků + nová evidence

23. září 2015
Senát schválil novelu zákona, kterou se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, jež nabývá účinnosti 1. 10. 2015. Jednak dojde k prodloužení nynější roční lhůty na projednání přestupků, jednak bude nově stanovena maximální objektivní lhůta pro zánik odpovědnosti za přestupek na dva roky od spáchání přestupku a dále u vybraných přestupků bude zvýšena horní sazba pro uložení pokuty pro opakovaně spáchané přestupky (pokud se pachatel dopustí stejného přestupku ve lhůtě jednoho roku od doby, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byl pachatel uznán vinným).
Dále by se možné zvýšení pokuty mělo týkat častých přestupků, jako jsou drobné krádeže, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, ublížení na zdraví, …
V blokovém řízení bude možné místo dosavadní pokuty 1.00,- Kč uložit až 4.000,- Kč.
Jednotlivé přestupky se budou nově uchovávat v registru (nově evidence přestupků, který by měla vzniknout do začátku příštího roku (vedená při Rejstříku trestů) až pět let.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=368
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgvpxg4s7hfpxg5dsl4ztami
autor: JUDr. Petr Hampel Ph.D.   |  

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz