Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Významná změna v posuzování pachových stop v trestním řízení. Dosud vydané posudky musí být přehodnoceny.

Významná změna v posuzování pachových stop v trestním řízení. Dosud vydané posudky musí být přehodnoceny.

17. ledna 2018
Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra obecné zootechniky a etologie vědecky podrobila dosavadní metodiku používání pachových stop, resp. její zajišťování a následného vyhodnocování důkladnému prověření s kritickým závěrem, který nedoporučuje dosavadní postupy nadále zachovávat pro jejich mimořádně nízkou „úspěšnost“.
Na tento závěr poukazuji v novém návrhu na povolení obnovy řízení, v němž byl odsouzen za tzv. "skřípovskou vraždu" Martin Balhar. Požaduji nové přezkoumání správnosti znaleckých závěrů ohledně prachových stop dříve učiněných.  
  
Je nepochybné, že dosavadní odsuzující rozsudky postavené na pachových stopách musí být  revidovány. Požaduji, aby tomu tak bylo i ve věci odsouzeného Martina Balhara za tzv. "skřípovskou vraždu". Poukazuji v této souvislosti  na zpracované znalecké posouzení metodiky provádění pachové identifikace osob,  tedy na  „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace“, který zpracovává metodiku provádění pachové identifikace osob, jejíž aplikace by odpovídala obecně uznávaným vědeckým postupům a metodám a na „Komparaci individuálních pachů osob pomocí speciálně vycvičených psů“. První z uvedených dokumentů dosavadní metodiku používání pachových stop, resp. její zajišťování a následného vyhodnocování podrobil důkladnému prověření s kritickým závěrem, který nedoporučuje dosavadní postupy nadále zachovávat pro jejich mimořádně nízkou „úspěšnost“. Druhý z dokumentů pak zachycuje metodickou příručku pro správný postup při získávání a vyhodnocování pachových stop za použití psů. Rovněž tato metodická příručka zásadním způsobem mění dosud používané postupy Policií ČR. Konečně poukazuji též na obsah zprávy o průběhu testování reliability metody pachové identifikace prováděné speciálně vycvičenými služebními psy Policie ČR, zpracované fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra obecné zootechniky a etologie, Centrum pro výzkum chování psů. Tato zpráva využívá nově získaných vědeckých poznatků učiněných v rámci testování na základě požadavku, resp. grantu Ministerstva vnitra č. VF20102015011. Vyplývá z ní jednoznačný závěr, a to že spolehlivost dosud užívané metody pachové identifikace speciálně vycvičenými služebními psy, je za stávajících podmínek nedostatečná a její využívání v průběhu trestního řízení proto nelze doporučit. Právě z tohoto důvodu jsem navrhl soudu obnovu řízení a zejména, aby byl zpracován revizní znalecký posudek, který přezkoumá závěry již v trestním řízení dříve zpracovaného znaleckého posudku z oborou kriminalistika, odvětví kriminalistická odorologie ze dne 30.1.2015. V revizním znaleckém posudku, nechť je nově ustanovenému znalci uloženo přezkoumání použité metody pachové identifikace prováděné speciálně vycvičenými psy Policie ČR, jak byla použita a vyhodnocena doc. JUDr. Martinem Kloubkem, Ph.D.
autor: JUDr. Petr Hampel, Ph.D. advokát  |  zdroj: advokat-hampel.cz

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz