Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Změny ve vzdělávání

Změny ve vzdělávání

15. března 2016
9. 3. 2016 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh, čekající na schválení v Senátu, se týká především oblastí:

  • 1) Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky
  • 2) Úprava systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou
  • 3) Úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky

V prvním bodě bude povinná školní docházka do mateřské školy dítěte od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Ve školkách zřizovaných státem, krajem obcí či svazkem obcí bude tento povinně strávený rok v zařízení poskytován bezplatně.
Ke studiu oborů středního vzdělání s maturitou se bude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, literatury a matematiky. Zadávání testu bude mít na starost Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
V posledním bodě, tedy úpravě maturitní zkoušky, bude nově vláda zmocněna k vydání nařízení, jímž by se matematika stala povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Bude se jednat o obory, kde se matematika vyučuje minimálně 10 hodin/týden po dobu  4letého studia. Mezi takovéto obory spadá i gymnázium.
 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=611&CT1=0

Povinný rok předškolního vzdělávání, maturita z matematiky

Prezident vetoval změny školského zákona. Oproti očekávání jej dne 4. 5. 2016 vrátil do Poslanecké sněmovny.

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz