Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Vaše práva prosadím.
VÍCE INFO
Domů » Služby

Služby

Obchodní právo

Na základě dlouholeté praxe ve věcech zápisů do veřejného rejstříku se zaměřuji na zakládání právnických osob (s.r.o., a.s., družstva, nadace a další), změny jejich zakladatelských dokumentů, vedení valných hromad, členských schůzí družstev a spolků, posouzení rozhodnutí statutárních orgánů včetně jejich účetních dopadů.
více informací


 
 

Civilní právo

Vycházeje z dlouholeté soudní a pedagogické praxe v oblasti civilního práva se též zaměřuji na standardní civilní spory v oblasti závazků, spory v rámci dědictví, rodinné spory (předmanželské smlouvy, zejména je-li jeden z manželů podnikatel, rozvody, výživné, opatrovnictví a jiné).
více informací
 
 

 

Trestní právo

V návaznosti na právo obchodních korporací, právní úpravu veřejného rejstříku, znalost navazujícího účetního a daňového práva, poskytuji komplexní posouzení možné trestní odpovědnosti podnikatelů, zejména v oblasti daňové a účetní (v mnoha případech jsem se na posuzování těchto otázek z pohledu zápisů do veřejného rejstříku podílel).
více informací
 

 
 

Komplexní nabídka

Ve všech výše uvedených oblastech nabízím, s ohledem na bohatou právní praxi soudce, který rozhodoval na různých stupních soudů (krajský soud, vrchní soud i nejvyšší soud), posouzení všech případů se zohledněním možného úspěchu či neúspěchu v případném soudním řízení, čímž lze předejít nemalým nákladům, které jsou s vedením soudního řízení vždy spojeny.
více informací

 


 Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz