Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality » Ve věci tzv. "skřípovské vraždy" podán návrh na obnovu řízení

Ve věci tzv. "skřípovské vraždy" podán návrh na obnovu řízení

17. ledna 2018
Pachové stopy, na jejichž základě byl Martin Balhar odsouzen na 19 let jsou nevěrohodné. Podle výsledků nejnovějšího výzkumu České zemědělské univerzity je dosavadní postup při získávání a vyhodnocování pachových stop zcela nedostatečný.
Podle závěrů expertů uvedených v posudku, cituji :Výsledky testu ukazují, že psi jsou schopni v zásadě pachovou komparaci provádět. Chybovost je ovšem natolik vysoká, že využitelnost této metody, pokud je prováděna za stávajících podmínek, jako důkazního prostředku prakticky vylučuje".  Z uvedeného je zřejmé, že znalecký posudek z odvětví kriminalistika, oboru kriminalistická odorologie, zpracovaný Doc. JUDr. Kloubkem, Ph.D., je nepoužitelný. V návrhu na povolení obnovy požaduji jeho přezkoumání podle nově konstatovaných vědeckých závěrů. V posuzované věci  jde o jediný důkaz (nepřímý) svědčící o tom, že by Martin Balhar mohl být na místě činu. Žádné další důkazy (natož přímé) nebyly zadokumentovány. Nebyl nalezen vražedný nástroj, nebyly nalezeny odcizené peníze, nebyly nalezeny klíče, kterými byla pošta po vraždě zamčena.


kompletní  obsah textu :  viz soubor
autor: JUDr. Petr Hampel, Ph.D. advokát  |  zdroj: advokat-hampel.cz

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz