Úvod
Profil
Služby
Názory
Poradna
Kontakt

Domů » Aktuality

Názory

Významná změna v posuzování pachových stop v trestním řízení. Dosud vydané posudky musí být přehodnoceny.

17. ledna 2018
Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra obecné zootechniky a etologie vědecky podrobila dosavadní metodiku používání pachových stop, resp. její zajišťování a následného vyhodnocování důkladnému prověření s kritickým závěrem, který nedoporučuje dosavadní postupy nadále zachovávat pro jejich mimořádně nízkou „úspěšnost“.
Číst více »

Ve věci tzv. "skřípovské vraždy" podán návrh na obnovu řízení

17. ledna 2018
Pachové stopy, na jejichž základě byl Martin Balhar odsouzen na 19 let jsou nevěrohodné. Podle výsledků nejnovějšího výzkumu České zemědělské univerzity je dosavadní postup při získávání a vyhodnocování pachových stop zcela nedostatečný.
Číst více »

Schválena revize spotřebitelského práva v České republice

10. dubna 2017
V prosinci 2016 byla usnesením vlády schválena revize spotřebitelského práva v České republice. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vypracovalo věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele, tzv. spotřebitelského kodexu, s předpokládaným termínem účinnosti v roce 2020.
Číst více »

Splatnost záloh na pojistné

2. října 2016
Vláda na základě praktických zkušeností České správy sociálního zabezpečení navrhla a dne 21. 9. 2016 schválila text novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zák. č. 589/1992 Sb. Návrh je veden snahou zjednodušit systém v placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění.
Číst více »

Otcovská dovolená

2. října 2016
Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona o nemocenském pojištění. Ta novelu v prvním čtení, dne 14. 9. 2016, schválila. Cílem této novely je zavedení tzv. prorodinných opatření. Ta by měla spočívat v poskytnutí nové týdenní dávky ze systému nemocenského pojištění otcovské poporodní péče, tzv. otcovské.
Číst více »

Novela zákona o zaměstnanosti

9. září 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje s účinností od 1.1.2017 novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato novela má za cíl zpřehlednit oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením, upravit pravomoci Úřadu práce České Republiky ve vztahu k režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání a dále v oblasti rekvalifikací zefektivnit postup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) při udělování akreditací vzdělávacím programům.
Číst více »

Minimální mzda se zvýší

9. září 2016
Vláda navrhuje s účinností od 1. ledna 2017 zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy, základní hodinovou sazbu a zrušit odlišnou (nižší) sazbu minimální mzdy v případě poživatelů invalidního důchodu.
Číst více »

Vyšší růst důchodů

29. června 2016
Dne 15. 6. 2016 Senátoři schválili vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění, jehož cílem je posílení sociální ochrany seniorů pomocí úpravy valorizace penzí. O zvyšování důchodů má nadále rozhodovat vláda nařízením, namísto Ministerstva práce a sociálních věcí vyhláškou, jak tomu bylo dosud.
Číst více »

Regulace prodejní doby v obchodech

29. června 2016
V úterý 27. 6. 2016 v poslanci schválili pozměněný senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, jehož cílem je regulace prodejní doby o sedmi svátcích tak, aby se i pro zaměstnance tyto svátky staly dny pracovního klidu.
Číst více »

Možnost osvojení osobou v registrovaném partnerství

29. června 2016
Dne 27. 6. 2016 rozhodl Ústavní soud o zrušení ustanovení zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství s tím, že je svou povahou diskriminační a zasahující do lidské důstojnosti. Konkrétně § 13 odst. 2, který stanovil, že „Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.“
Číst více »

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

3. května 2016
K prezidentu republiky míří novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Schválil ji senát dne 27. 4. 2016 a jejím cílem je především transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, která by měla zpřesnit povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a dozorujících orgánů.
Číst více »

Insolvence

3. května 2016
Vláda schválila novelu Insolvenčního zákoně, jejímž cílem je omezení některých nežádoucích jevů v insolvenčním řízení. Ministerstvo spravedlnosti jí reaguje např. na činnost slovy ministra „pochybných komerčních subjektů“ poskytujících služby v oblasti oddlužení. Podle novely by mohly návrh na povolení oddlužení podávat pouze společnosti a neziskové organizace akreditované ministerstvem.
Číst více »

Změny ve vzdělávání

15. března 2016
9. 3. 2016 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Číst více »

Novinky ve výstavbě na zemědělské půdě

15. března 2016
Do Senátu míří návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který Poslanecká sněmovna schválila 11. 3. 2016. Jeho cílem je jednak usnadnění výstavby rodinných domů na zastavitelných plochách, dále osvobození odvodů za trvale odňatou zemědělskou půdu v případě veřejně prospěšných staveb a nakonec zavedení povinnosti státu (který dosud nemusel) platit za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace.
Číst více »

Závěrečný návrh obhájce ve věci skřípovské vraždy poštovní úřednice

12. února 2016
Vážení členové senátu, v této situaci, ve které se nachází každý z vás, by nepochybně v soudní síni nechtěl stát nikdo, protože budete, resp. jak je mi známo z mé dlouholeté soudní praxe rozhodovací, již jste vedli úvahy o případné vině či nevině. Vedli jste nepochybně obsáhlé diskuze o tom, jaké důkazy povedou k možnému odsouzení či zproštění obžalovaného.
Číst více »

Cigarety a „česká potravina“

5. února 2016
Prvním čtení v Poslanecké sněmovně prošel dne 26. 1. 2016 vládní návrh novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Tento má být transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. 4. 2014 a upřesněním povinností provozovatelů potravinářských podniků.
Číst více »

Senátní návrh na změnu autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb.)

20. ledna 2016
Navrhované znění zákona, jež mění § 100 odst. 5. Zákona č. 121/2000 Sb., by mělo být ku prospěchu především současné tradiční lidové kultuře hudební povahy, kde není pravé jméno autora obecně známo, neboť nadále nebude zahrnuto pod díla spadající pod ochranu autorského zákona.
Číst více »

Zbraně a munice

16. ledna 2016
V návaznosti na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě vláda navrhla a dne 7. 12. 2015 schválila změnu zákona o zbraních a úpravu dalších právních předpisů upravujících některé aspekty nakládání s municí. Změny nově definují munici – jako „úplně i neúplně zkompletovaný výrobek obsahující výbušninu nebo nukleární, biologický nebo chemický materiál, speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory“ a stanoví nové podmínky pro její uskladnění.
Číst více »

Bezpečnost a obrana státu

16. ledna 2016
K podpisu prezidenta republiky míří schválený návrh novely zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování, který by měl lépe pomoci zajistit bezpečnost a obranu státu, jeho svrchovanost a ochranu demokratických principů. Z důvodu nedostatečné úpravy pro doplňování ozbrojených sil a pro zajištění přípravy vojáků v záloze k plnění ozbrojených sil v době míru, je součástí návrhu možnost občana, který dosáhl 18 let, mimo stav ohrožení státu či válečný stav, převzít dobrovolně výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na branném cvičení.
Číst více »

Novela zákona o obecní policii

16. ledna 2016
Vláda dne 21. 12. 2015 schválila návrh novely zákona o obecní policii, který by měl rozšířit pravomoci strážníků a celkově revidovat institut obecní policie.
Číst více »

Svěřenský fond

12. prosince 2015
1.12.2015 jsem vystoupil spolu s Prof. Eliášem a dalšími osobnostmi současného českého soukromého práva v Praze v hotelu Clarion na konferenci k Novému občanskému zákoníku. Můj příspěvek se týkal svěřenského fondu coby nástroje anonymní správy majetku.
Číst více »

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

22. listopadu 2015
Dne 18. 11. 2015 byl prezidentu České republiky doručen k podepsání v Senátu schválený návrh novely zákona o spotřebních daních, jehož důvodem je povinnost plynoucí ze směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. 6. 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Česká republika musí čelit rostoucímu kurzu eura vůči české koruně tak, aby splnila minimální limit zdanění.
Číst více »

Důchodci by mohli získat k důchodu příspěvek

22. listopadu 2015
13. 11. 2015 Poslanci schválili jednorázový příspěvek důchodcům. Navrhuje se poskytnout jednorázový příspěvek v jednotné výši všem důchodcům, kterým byl přiznán důchod před rokem 2016. Výplata jednorázového příspěvku bude provedena v prosinci 2015 spolu s výplatou důchodů, kdy oproti navrhovaných 600,- Kč, by měl v tento měsíc důchodcům vzrůst důchod o 1.200,- Kč v případě, že návrh bude dále schválen Senátem a prezidentem republiky.
Číst více »

Sjednocení evropského azylového systému

22. listopadu 2015
Na podpis prezidenta České republiky čeká novela zákona o azylu, o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o dočasné ochraně cizinců, který zavádí do českého práva znění směrnic Evropského parlamentu a Rady. Nově bude možné vydat cizinci žádajícímu udělení mezinárodní ochrany povolení k zaměstnání po 6 měsících pobytu (nyní 12, požadavek EU je nejvýše 9 měsíců).
Číst více »

Novela zákona o ochraně spotřebitele

25. října 2015
Alternativní řešení spotřebitelských sporů, větší ochrana spotřebiteli před „šmejdy“. Do Senátu míří vládní návrh novely zákona o ochraně spotřebitele, který schválila Poslanecká sněmovna dne 7.10.2015. Cílem novely je implementace směrnic EU.
Číst více »

Den pracovního klidu navíc

25. října 2015
Bude-li novela zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, schválena také Senátem, přibude nám jeden volný den v roce.
Číst více »

Podpora rodin s více dětmi – daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě

6. října 2015
Vláda navrhuje na základě směrnic Evropské unie novelu zákona o daních z příjmů. Jejím cílem by mělo být zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a pak každé další dítě. Od roku 2016 by tak mělo zvýhodnění daňového poplatníka na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti na území EU činit
Číst více »

Úprava pracovního poměru pro učitele

6. října 2015
V poslanecké sněmovně byl 30.9.2015 schválen návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který upravuje pracovní poměr pedagogických pracovníků na dobu určitou a čerpání dovolené. Hlavním cílem bylo předejít sjednávání pracovního poměru na dobu určitou s pedagogy na dobu 10 měsíců, tedy pouze na období školního roku. Vládní příspěvek na učitele je škole poskytován na období jednoho roku, tedy 12 měsíců, proto je navrhováno, aby byl na tuto dobu rovněž sjednáván pracovní poměr.
Číst více »

Pracovněprávní poměr nezletilých, prodloužení doby omezení svéprávnosti soudem

6. října 2015
Dne 5. 10. 2015 vláda schválila návrh novely Občanského zákoníku. Změny by se měly dotýkat nejpalčivějších a nejnaléhavějších témat. Jedním z nich je opětovné zavedení možnosti sjednání základního pracovněprávního vztahu s osobou, která již dovršila 15 let věku, ale ještě nedokončila povinnou školní docházku. Doposud to bylo limitováno ukončením povinné školní docházky, což pak v praxi to činilo potíže například se sjednáváním letních brigád.
Číst více »

Trestání přestupků + nová evidence

23. září 2015
Senát schválil novelu zákona, kterou se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, jež nabývá účinnosti 1. 10. 2015. Jednak dojde k prodloužení nynější roční lhůty na projednání přestupků, jednak bude nově stanovena maximální objektivní lhůta pro zánik odpovědnosti za přestupek na dva roky od spáchání přestupku a dále u vybraných přestupků bude zvýšena horní sazba pro uložení pokuty pro opakovaně spáchané přestupky (pokud se pachatel dopustí stejného přestupku ve lhůtě jednoho roku od doby, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byl pachatel uznán vinným).
Číst více »

Povinnost pojišťovny vyplatit plnou cenu zájezdu v případě krachu cestovní kanceláře

23. září 2015
Dle nálezu Ústavního soudu III. ÚS 1996/13 by měly být pojišťovny povinny vyplácet zákazníkovi v případě, že cestovní kancelář zkrachuje, plnou cenu neuskutečněného zájezdu. Na základě sjednaného pojištění záruky, které je pro cestovní kanceláře nezbytné, je klientovi v takovém případě vyplacena částka, která odpovídá sjednanému limitu pojistného plnění.
Číst více »

Prominutí místního poplatku

23. září 2015
Dne 15. 9. 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o místních poplatcích, který už nyní čeká jen na podpis prezidenta republiky. Podle návrhu by měla být od poplatku za komunální odpad osvobozena fyzická osoba, která je (cit. § 10b zák. o místních poplatcích.
Číst více »

Výpis bodového hodnocení řidiče online

6. září 2015
Ministerstvo dopravy ve spolupráci s ministerstvem vnitra zprovoznilo novou službu v rámci aplikace CzechPOINT@home, která umožní držitelům datových schránek získat aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče. Tuto službu je možné využít zcela zdarma a to kdekoliv a je dostupná na Portálu veřejné správy.
Číst více »

Novela osř – možnost uplatňovat náklady řízení v případě nezastoupení advokátem

6. září 2015
1.7.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, která umožní účastníkům civilních řízení požadovat náhradu nákladů k uplatňování a bránění práva i v případě, že nejsou v tomto řízení zastoupeni advokátem. Tato náhrada bude pro úspěšného účastníka paušální, bez povinnosti prokazovat výdaje, jako tomu bylo doposud, což je možná důvod, proč této možnosti mnoho účastníků řízení nevyužívalo.
Číst více »

Novela exekučního řádu – ochrana nezadluženého manžela

6. září 2015
Zároveň s novelou o.s.ř. také 1.7.2015, nabývá účinnost novela zákona č. 120/2001 Sb., Exekučního řádu, jež má brát větší zřetel na majetkové poměry manželů, především na hmotněprávní úpravu společného jmění manželů. Je-li zúženo či jinak upravenou smlouvou nebo rozhodnutím soudu, měl by na to napříště soud v exekučním řízení brát ohled, bez nutnosti podávat tzv. vylučovací žalobu.
Číst více »

Ověřený snímek katastrální mapy na CzechPOINTu

19. srpna 2015
Od 6.8.2015 je nově možné si o ověřený snímek katastrální mapy zažádat na jakémkoliv kontaktním místě CzechPOINTu. Doposud to bylo možné jen na místně příslušném katastru nemovitostí. Ověřený snímek z katastru nemovitostí je potřebný například pro oceňování nemovitostí či některé druhy stavebních řízení. 
Číst více »

Zvýšení částky příspěvku na péči

19. srpna 2015
Připomínkovým řízením prochází návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který navrhuje zvýšit částku příspěvku na péči o 10 % tak, aby bylo alespoň částečně reagováno na pokles jeho reálné hodnoty. V první variantě počítá s tímto navýšením již od 1. 7. 2016 a to ve všech kategoriích závislosti.
Číst více »

Ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let

19. srpna 2015
Nastavení důchodového věku dnes nemá konkrétní limitní hodnoty, proto jej lze automaticky zvyšovat, aniž by se někde objevil „strop“. Tato skutečnost má negativní vliv na vnímání důchodového pojištění i důvěru občanů.
Číst více »

Vláda chystá jednotnou evidenci účtů

18. června 2015
Aktuálně světlo světa spatřil vládní návrh zákona o Centrální evidenci účtů a v jeho souvislosti též návrh zákona, kterým se mění další právní předpisy s touto změnou související. Jde o průlom do jinak složitě přístupné evidence, která navíc aktuálně není vedena centrálně. Má to ostatně svůj význam, neboť zachovávání bankovního tajemství je jedním ze základních principů ochrany soukromého vlastnictví a práva na soukromí. To má být významně prolomeno.
Číst více »

Veřejný rejstřík opět v návrhu změn

8. června 2015
Sotva zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, vstoupil v účinnost (stalo se tak 1.1.2014) navrhuje vláda jeho novelizaci. Ta by měla řešit vynětí odborových organizací z této evidence a založit evidenci novou, kterou již nepovedou soudy, nýbrž ministerstvo práce a sociálních věcí.
Číst více »

Sbírka listin - co se za ní skrývá

4. června 2015
Podnikatelé jsou povinni podle zák. č. 304/2013 Sb. ukládat do sbírky listin vedené příslušnými krajskými soudy do veřejné přístupné evidence – sbírky listin – dokumentaci o jejich hospodaření a vnitřních poměrech. Informace v nich uvedené se tak stanou veřejně přístupnými, což mnoho z nich nechce.
Číst více »

Je změna advokáta možná řádově v hodinách?

19. května 2015
Veřejnost je opětovně konfrontována s tzv. snahou advokátů v kauze „Rath“ zbrzdit či úplně zastavit soudní proces, či jej tzv. vrátit na začátek. Jak je veřejně známo, obžalovaný si v této kauze zvolil v průběhu řízení jiného advokáta, na což má nepochybně právo. Jde totiž o jedno ze základních dílčích práv řazených do souboru zvaného „právo na spravedlivý proces“.
Číst více »

Zápis firem notáři bude konečně realitou

15. května 2015
Ministerstvo spravedlnosti konečně pod téměř roce a půl dalo dohromady počítačový program umožňující zápis do veřejného rejstříku prostřednictvím notářů. Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob takový zápis ovšem umožňoval již od 1.1.2014.
Číst více »

Ještě jedna poznámka ke svobodě

5. května 2015
Již dříve jsem publikoval svůj názor na hodnotu svobody v osobním rozměru v návaznosti na výročí konce II. světové války. Za důležitou považuji též svobodu v rozhodování nejen v osobním životě, ale i prosazení této hodnoty v profesi, kterou aktuálně vykonávám.
Číst více »

Konečně budou notáři provádět zápisy do veřejného rejstříku

5. května 2015
Od 1.5.2015 je účinný zák. č. 87/2015 Sb., kterým se novelizuje řada právních předpisů tvořících rekodifikaci soukromého práva. Notáři budou vybírat soudní poplatky za zápis do veřejného rejstříku, který sami provedou, budou povinni převést jim předložené listiny do elektronické podoby a zaslat je soudu.
Číst více »

Církevní restituce se snad prodlouží

28. dubna 2015
Poslanecká sněmovna na své další schůzi, která byla dnes zahájena, bude projednávat návrh novely zákona o církevních restitucích, kterou se mají prodloužit lhůty k výzvám oprávněných osob k vydání majetku, jde-li o zemědělskou nemovitost, z 6 na 12 měsíců, k uzavření smlouvy a k rozhodnutí příslušného pozemkového úřadu z 12 na 18 měsíců.
Číst více »

Svoboda je trvalou hodnotou

27. dubna 2015
S blížícím se výročím konce II. světové války musím v současné velmi rozjitřené době krátce připomenout, že naše svoboda byla vykoupena životy milionů lidí. To je sice otřepané klišé, ale platí. K tomu přidávám osobní zkušenost. Můj děda byl téměř čtyři roky vězněn ve vyhlazovacím koncentračním táboře Mauthausen.
Číst více »

Poslanecká sněmovna se opět bude zabývat registrem smluv

13. dubna 2015
Ten se má podle předlohy stát součástí portálu veřejné správy. Je navrhováno publikovat nejen smlouvu, ale také objednávku a fakturu. Půjde prakticky o každou smlouvu, kterou bude uzavírat stát, obec či právnická osoba, kterou stát (obec, město) ovládá či založil.
Číst více »

Že by se konečně legalizovala prostituce?

13. dubna 2015
Poslanecká sněmovna má ve druhém čtení návrh zákona o legalizaci prostituce. Tento návrh po velmi dlouhé době (nejsem si jist, zda tomu tak bylo za tzv. první republiky) definuje co to vlastně prostituce je a staví ji na roveň podnikání (odkazem na občanský zákoník).
Číst více »

Opět se nám bude novelizovat občanský soudní řád

13. dubna 2015
V dubnu 2015 byl v prvním čtení schválen návrh novely zákona o občanském soudní řízení. Novela se týká výkonu rozhodnutí.
Číst více »

Žádost o konzultaci

Osobní konzultaci k vymezeným otázkám domluvte v sídle kanceláře, nebo na telefonních kontaktech.
 
Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište zprávu
 
Kontrolní otázka

Copyright © 2014 www.advokat-hampel.cz
Vytvořilo www.eline.cz